Orden från då

De lästes, togs in och blev kvar hos mig.
Orden som stannade och som blev något annat, något nytt.

En länk mellan då och nu, mellan han och mig. 
Smycken. 
Som blev min tolkning av orden från så länge sedan.

Smycken med utgångspunkt i utvalda dikter från Gustaf Fröding.